ЛАНГУУ

1. Худалдаа хийх хашлагат тавцан; дэлгүүрийн барааны өмнүүр тавьдаг хашлага хорго: дэлгүүрийн лангуу дэлгэрэнгүй...


2. Худалдаа хийх зориулалтын хэсэг газар; бараа таваарыг дэлгэн үзүүлэх сав: лангуу ажиллуулах (үйлчилгээний газар бага хэмжээний дэлгэрэнгүй...
3. Суудал, орны ард тавьдаг хавтгай модон аравч: лангуу хийх (модон аравч хийх).

дэлгүүрийн лангуу дэлгүүрийн бараа тавих хавтгай тавиур
лангуу ажиллуулах үйлчилгээний газар бага хэмжээний газар түрээслэн, хүнсний болон ахуйн бараа бүтээгдэхүүн худалдан борлуулах
лангуу түрээслэх хувь хүн, албан байгууллага худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр лангууг тодорхой үнэ хөстэйгээр хөлслөх
лангуу чөлөөлөх худалдаа үлдэгдэл барааг хямд үнээр борлуулах худалдаа
лангуу хийх модон аравч хийх