ЛАНЖГАР

Нүсэр том: ланжгар үхэр (нүсэр тарган үхэр), ланжгар шар (мундаг тарган том шар) - Бадмаа сайн үүлдрийн дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд.

ланжгар үхэр нүсэр тарган үхэр
ланжгар шар мундаг тарган том шар