ЛАНЗ

1. Энэтхэгийн эртний үсэг: ланз үсэг (эртний энэтхэг бичиг) - Бурхан Шигемунийн шашин номын хэл дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Гүнж;


2. Ланз үсэг мэт хээ: ланз тамга (а. Ланз дүрсэлсэн тамга; б. Ланз мэт дүрстэй тамга) - дэлгэрэнгүй...
ланз үсэг эртний энэтхэг бичиг
ланз тамга а. Ланз дүрсэлсэн тамга; б. Ланз мэт дүрстэй тамга
ланз хээ ланз үсгийг дүрсэлсэн хээ
ланзан бэл ланз хээтэй бэл