ЛАНДШАФТ

1. Ургамалжил, хөрс, бичил уур амьсгал, ус зүй, гадаргуугийн хэлбэр, геологийн бүтцээр төсөөтэй хэсгүүд зүй дэлгэрэнгүй...


2. Газар нутгийн ерөнхий үзэмж.