лангуу ажиллуулах
үйлчилгээний газар бага хэмжээний газар түрээслэн, хүнсний болон ахуйн бараа бүтээгдэхүүн худалдан борлуулах