КАССЕТ

Гэрэл зургийн хальс, соронзон бичлэгийн хуурцаг: кассетад бичих (соронзон хальс бүхий хуурцагт дэлгэрэнгүй...

кассетад бичих соронзон хальс бүхий хуурцагт бичих
кассеттай магнитофон соронзон хальс уншдаг магнитофон