КАНАР :
/ амьтан /

канар бялзуухай (шар өнгөтэй, маш сайхан донгоддог нэгэн зүйл шувуу; далайн бялзуухай).