КАМЕР III

1. Дугуйны олгой резин, дотуур хаймар;


2. Тусгай зориулалтын дамжуулах утас.

Ижил үг:

КАМЕР I

КАМЕР II