КАБИН

1. Тээврийн хэрэгслийн жолоочийн суух тусгай бүхээг - Би ээждээ нөгөө хэдэн бор еэвэнгээ кабинд явуулсандаа сэтгэл дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Нялх ногоо., жолоочийн кабин (жолоочийн бүхээг) - Шуудангийн жолооч кабинаасаа дээш чээжээ цухуйлган нөгөө хоёр хүүхэд хаана байна, суугаарай гэж хашхирав. С.Лочин нар. Галтай залуу нас., нисэгчийн кабин (нисэгчийн бүхээг);


2. Тусгай зориулалтын өрөө тасалгаа, бүхээг; шовгор: утасны кабин (утсаар ярихад зориулан тоноглосон өрөө), халуун усны дэлгэрэнгүй... (халуун усны өрөө).

жолоочийн кабин жолоочийн бүхээг
нисэгчийн кабин нисэгчийн бүхээг
утасны кабин утсаар ярихад зориулан тоноглосон өрөө
халуун усны кабин халуун усны өрөө