КАБИНЕТ II

Сайд нарын танхим, засгийн газрын бүрэлдэхүүн: кабинет байгуулах (засгийн газар байгуулах), дэлгэрэнгүй...

кабинет байгуулах засгийн газар байгуулах
кабинет бүрдүүлэх сайд нарын танхим бүрдүүлэх
Ижил үг:

КАБИНЕТ I