КАДР

1. Кино хальсан дээрх ганц зураг;


2. Бүтэн үзэгдлийг харуулсан хэсэг зураг - Өнгөт фото зуун кадр, хар фото таван зуун кадр, кино зураг долоон зуу орчим метртэй орж иржээ. дэлгэрэнгүй...
3. Боловсон хүчин, цэргийн байнгын бүрэлдэхүүн;
4. [шилжсэн] Согтох үе шат: кадр тасрах (согтож ухаан мэдрэл алдах).

кадр дуусах дүрстэй хальс дуусах
кадр солигдох дүрс солигдох
кадр тасрах согтож ухаан мэдрэл алдах