КАЗАК

Оросын зах нутгаар арван таваас арван долоодугаар зуунаас суурьшиж эхэлсэн газрыг хөнгөлөлттэй эзэмшиж, үүний тулд гол дэлгэрэнгүй...