КАДЕТ

1. [хуучирсан] Гадаадын зарим орны цэргийн дунд сургуулийн суралцагч;


2. Оросын хувьсгалын өмнөх үеийн ардчилсан намын гишүүн: кадет нам [хуучирсан] (ардчилсан нам).