ИШТ II

1. Иш баримт бүхий: олон ишт үзэл (олон ургалч үзэл);


2. Иш зөвшөөрөл бүхий: ишт ёсоор явах (зүй ёсоор явах).

олон ишт үзэл олон ургалч үзэл
ишт ёсоор явах зүй ёсоор явах
Ижил үг:

ИШТ I