инээдэм шог найртаа зохицно, ямаа хонь талдаа зохицно
/ зүйр цэцэн үг /
аливаа зүйл зохистой газраа байх хэрэгтэй гэсэн санаа