ИНЭЭДГҮЙ

1. Барагтай бол инээхийг мэдэхгүй;


2. [шилжсэн] Ууртай уцаартай.