хөх инээд хүрэх
а. Дургүйлхэн хорссон байдал гаргах, зэвүүцэх; б. Басамжлах, тавлах - Итгэлт, ширээн дээр байсан лааг үлээх гээд эхнэрийн хойноос хөх инээд нь хүрэн дэлгэрэнгүй...