инээд наадам хийх
а. Баяр хөөр болох; б. Тоглоом шоглоом хийх