ИНЭЭД

Инээх үйлийн нэр: инээд алдах (тэсгэлгүй инээх), инээдээ барих (инээхийг тэсвэрлэх) дэлгэрэнгүй...

инээд алдах тэсгэлгүй инээх
инээдээ барих инээхийг тэсвэрлэх
инээд болгох хөөр баяр болгох
инээд муутай амархан инээдэг, инээд хүрэхэд хориглож тэсдэггүй зантай
инээд сайтай инээдээ барьдаг
инээд хүрэх инээд сайн муугаар дэврэн хөдлөх
хүйтэн инээд хорсож басамжилсан инээд
инээд биш ханиад баяр биш зовлон
чамд инээд над ханиад чамд баяр над зовлон, хүний зовлонг ойлгохгүй байна гэсэн хэллэг
инээд наадам болох тоглоом наадам болгох
инээд наадам хийх а. Баяр хөөр болох; б. Тоглоом шоглоом хийх
инээд тохуу элэглэн шоолж наадах нь
инээдээ барах а. Ихэд инээх; б. Дургүйцлээ хэлэх
инээд хөөр сэтгэл баясаж, хөгжин хөөрөх нь
хөх инээд хүрэх а. Дургүйлхэн хорссон байдал гаргах, зэвүүцэх; б. Басамжлах, тавлах - Итгэлт, ширээн дээр байсан лааг үлээх гээд эхнэрийн хойноос хөх инээд нь хүрэн алхав. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир.