чамд инээд над ханиад
чамд баяр над зовлон, хүний зовлонг ойлгохгүй байна гэсэн хэллэг