ИНТЕРФЕРЕНЦ
/ физик /

1. Бие биед нь ойртуулах үед үүсэх нэг үелзэлтэй цахилгаан соронзон долгион авианы харилцан хүчдэл болон сулрал: дэлгэрэнгүй...


2. Эдийн засаг: мөнгөний нийлүүлэлтээр эдийн засгийн уналтыг тогтворжуулах арга;
3. Нэг эд, эсийг хоёр төрлийн вирусээр халдваржуулахад нэгнийхээ үршил, тархалтыг саатуулах үзэгдэл.