ИНДУКЦЛЭЛ

Индукц үүссэн юм - Индукцлэлтэй ороомог хувьсах хүчдэлд залгахад нэмэгдэл эсэргүүцэл үүсгэж байна.дэлгэрэнгүй...