ИНГЭХ II

1. Цайруулах талхлах, хэмхдэг болгох;


2. Үнгэх, элдэх, зөөлрүүлэх.

Ижил үг:

ИНГЭХ I