ИВ III

Чимээ хэмээх үгийн давтсан чив язгуурын авиа хоосноор сэлгэн хоршсон хэлбэр; таг, огт: ив чив дэлгэрэнгүй...

ив чив аг чиг, нам жим, чимээ амиагүй
ив чив ертөнц а. [шашин] Бурхан болоочийн нутаг; б. Оршуулгын газар чимээгүй хот
ив чив сураггүй болох хар цагаан сураггүй болох, таг чиг чимээгүй болох, ор мөргүй алга болох
Ижил үг:

ИВ I

ИВ II