ИВАЛГА
/ амьтан /

Шар хар өнгийн болон ногоон өнгийн өд сөдтэй, шар шувууны намын ойн дуулагч шувуу.