ИВГЭЭХ

Ивээх - Энэ сахалт бадарчинг би энд ивгээж суусны хар балаг болов уу яав? Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.