ИВЛЭХ II

1. Хөндий юм цөмрөх, сэтрэх, цоорох: мөс ивлэх (мөс ан гарч цоорох) - Дээлийнхээ хормойг дэлгэрэнгүй... Яриа;


2. Нураах: зоорь хүлэмжийг ивлэх (зоорь хүлэмжийг нураах).

Ижил үг:

ИВЛЭХ I