ИВЛЭХ I

1. Хүн, амьтны сүү саамшин хөхөндөө бууж ирэх, саах хөхөх зэрэгт сүү ихээр гадагшлах: хүрэн үнээ дэлгэрэнгүй... (хүрэн үнээ саамших);


2. [шилжсэн] Горхи, булаг шанд зэрэг усны ундран урсах: горхи ивлэх (горхины ус садран урсах), ивлэтэл санахгүй боловч, дэлгэрэнгүй...
хүрэн үнээ ивлэх хүрэн үнээ саамших
горхи ивлэх горхины ус садран урсах
ивлэтэл санахгүй боловч, ижилхэндээ санана илэрхий мэдэгдэхгүй ч, уг чанартаа адилхан гэсэн санаа
Ижил үг:

ИВЛЭХ II