ивлэтэл санахгүй боловч, ижилхэндээ санана
/ зүйр цэцэн үг /
илэрхий мэдэгдэхгүй ч, уг чанартаа адилхан гэсэн санаа