ИВҮҮЛЭХ

Бусдаар ивээс, ивүүр хийлгэх; ивүүртэй болгуулах - Ээж авдар доор дүүгээр мод ивүүлж тэгшлүүлэв. дэлгэрэнгүй...