ИВЭР :

ивэр шивэр хийх (нууцгайгаар сэм шивнэн хэлэлцэх), ивэр шивэр ярих (сэм шивнэн дэлгэрэнгүй...

ивэр шивэр хийх нууцгайгаар сэм шивнэн хэлэлцэх
ивэр шивэр ярих сэм шивнэн ярих
ивэр шивэр яривал хүнээ барна, ийхэр шийхэр идвэл хүнсээ барна хов зөөхийг жигшсэн санаа