ИВЭРГЭНЭ
/ ургамал /

Эмийн найрлагад ордог олон наст өвс.