ивэр шивэр яривал хүнээ барна, ийхэр шийхэр идвэл хүнсээ барна
/ зүйр цэцэн үг /
хов зөөхийг жигшсэн санаа