ИВГЭЭЛТ

Ивгээл бүхий - Хажууд ургасан ганц бүдүүн хушны л сүүдэрт, ивгээлт нарны илчээс бүхэлд нь халхалжээ.дэлгэрэнгүй...