ИВ I

Ил, ижил зэрэг үгийг давтсан язгуур, хүч нэмэгдүүлсэн үг: ив ижилхэн (усны дусал мэт адилхан, яг дэлгэрэнгүй...

ив ижилхэн усны дусал мэт адилхан, яг адилхан
ив ил сонсогдох тодорхой сонсогдох
ив ил харагдах тодорхой харагдах
ив илхэн харагдах бүхлээрээ тод харагдах
ив илэрхий хэрэг, юмны өчүүхэн ч нууцгай, далд зүйлгүй, тов тодорхой нь
Ижил үг:

ИВ II

ИВ III