ААВАРХАГ
1. Ааваараа түрий барих зантай; тайж санаатай;
2. Аавын дайтай хүн болж томорхох.