АМБАА

Ураг төрлийн ах насны хүнийг хүндэтгэн нэрийг нь цээрлэн дуудах үг - Амбаа та юу гэж хэлэв? дэлгэрэнгүй...