залуу нас
хүний арван тав орчим наснаас гуч орчим насны үе