ЗАЙРМАГЛАХ

1. Зайрмагтай болох;


2. Жижиглэн буталж үйрмэг зайрмаг болгох.