ЗАЙВЧ

Завсар - Эм хүний уруулын зайвчаар гарах үг хэл нь уян зөөлөн. Таван дэлгэрэнгүй...