ЗАГАСЖУУЛАХ

Загастай болгох, загасны төрөл, тоог нэмэх.