ЗАГАЛТАЙ

1. Биеийн аль нэг хэсэгт загал зүс оролцсон нь: хаагаараа загалтай (хаа хавьдаа загал үс, сор бүхий); дэлгэрэнгүй...


2. Загал зүст адуу бүхий: загалтай адуу (загал зүсмийн ямар нэг адуутай сүрэг).

хаагаараа загалтай хаа хавьдаа загал үс, сор бүхий
загалтай адуу загал зүсмийн ямар нэг адуутай сүрэг