за за

бялзуухай зэрэг бяцхан шувуудын бачимдан дуугарах дуу