за ер
санаснаар болсон, таамагласантай нийцсэн гэсэн санааг илтгэх аялга