ЖИГЖИЙХ

Жигжгэр болох, хунхгүй болох - Жигжийсэн бага хулгайч миний энэ шагайг нугалсхийжээ. Жинь Пинь Мэй бичиг.