ЖИВХИЙЛГЭХ I

1. Живхийтэл аягүй болгох;


2. Ирт юмаар хатгуулах, чичүүлэх.

Ижил үг:

ЖИВХИЙЛГЭХ II