ЖАРХИН :
/ амьтан /

жархин тахиа (намаг балчигт оршдог нэгэн зүйл тахиа).