ЖАСААРХАХ

Хэн ч хийж болмоор ажил явдалд харилцан барьцаж түлхэлцэх: жасаархаж маяглах (жасаалан суугаа дэлгэрэнгүй...