ЖАТГА II

Хүн, амьтныг алах, үгүй болгох санааг агуулсан хараалын ерөнхий нэр: жатга хийх (атгаа муу хор хийх), жатга гүрэм дэлгэрэнгүй...

жатга хийх атгаа муу хор хийх
жатга гүрэм шашны элдэв уншлага ном
жатга хараал ~ хараал жатга бусдад гай дуудсан уншлага, домын зан үйл
Ижил үг:

ЖАТГА I