ЖАТГАЧИН

Хараалч, зүхэлч, хараал зүхэл хийдэг хүн - Тэр жатгачийг эрүү шүүлт тулгаж байцаасан билээ. дэлгэрэнгүй...